LITERASI MAKLUMAT

LITERASI MAKLUMAT

PENGENALAN

Kemahiran Maklumat ialah kemahiran yang diperlukan untuk penggunaan maklumat secara berkesan. Untuk tujuan tersebut kita perlukan kemahiran  membaca, mendengar, melihat, memerhati dan memperolehi maklumat. Kita perlu tahu kemahiran memilih, menilai, menganalisis dan menyampaikan maklumat secara cekap dan berkesan.

KEPENTINGAN LITERASI MAKLUMAT

  • Masyarakat bermaklumat
  • Menghasilkan banyak maklumat baru
  • Ekonomi berasaskan pengetahuan (K-Economy)
  • Pembangunan sosio-ekonomi
  • Masa depan yang cerah kepada generasi muda
  • Kelangsungan hidup pada masa akan datang.
  • LMLM1LM3LM5LM6LM7

ENJIN CARIAN

[SUMBER : PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI PERLIS]

 

 

 

 

APA & MLA Citataion Style

Sila klik: APA & MLA Citataion Style

RESOURCES BAHAN INTERNET

Advertisements
%d bloggers like this: